Bilgisayarcı değil “Bilgi Teknolojileri Uzmanı” 22 Mart 2011 BilgiTeknolojileri.com

Türkiye’nin önde gelen bilgi teknolojileri şirketlerinden “Faruk Çubukçu Bilgi Teknolojileri ve Özel Eğitim Danışmanlık Şirketi”nin kurucusu Faruk Çubukçu ile bilgi teknolojileri ve yeni kurulan EDUfleks.com hakkında konuştuk.

Ne zaman başladınız?
1984 yılında İzmir’de Yaşar Holding’in Bilgi İşlem bölümünde açılan kursa katılarak başladım. İşletme Fakültesi mezunu olarak bilgisayar alanında kendimi geliştirmeye karar verdim. Bir yıl süren bu kursun ardından yazılım geliştirme ve destek hizmetleri konusundaki işlere yönelik bilgi ve deneyimler kazım.
Ardından kendimi bilgisayar eğitimiyle ilgili işlerde buldum. Bu süre içinde bu ala eksikliğini gördüğüm kitaplar yazdım. 90’lı yıllarda 8-10 baskı yapan kitaplarım vardı. Örneğin Access kitabım sekiz baskı yapmıştı. Diğer yan uzmanlaşmak için Microsoft, Cisco ve ComptiA gibi birçok ana sertifikaları aldım. Büyük şirketlere eğitimler verdim ve danışmanlık yaptım. Çeşitli network ve yazılım projelerini yönettim. Şu a örneğin bir yerel idare yazılımını yönetmekteyim. Doküman / arşiv yönetimi konusunda ve OCR destekli geniş bir paket program yazıyoruz.

Tam olarak yapılan iş nedir?
Birincisi kurumlara özel ofis uygulamalarının eğitimleri ve özel projeler. Sistem, Ağ ve Yazılım Geliştirme alanında uzmanlık eğitimleri. Bu eğitimleri de genellikle profesyonelleşme, yeni teknolojileri öğrenme ve bu alaki uluslararası geçerli sertifikalara hazırlık şeklinde düşünebiliriz.
Ancak sıradan eğitimlerle bizim eğitimlerimizi birbirinden ayırmak gerekir. Biz tam bir butik çalışma içindeyiz. Dört beş kişilik sınıflarda bütün konuları detaylı olarak tartışma ve uygulama fırsatının olduğu özel bir sınıf ortamından söz ediyorum. Teknik eğitimler çok detaylı. Temel bilgileri, detayları hem de uygulamaları hakkını verecek şekilde yapmak gerekir.
Bizim amacımız bu ala uzmanlaşmak isteyen kişileri kariyerlerini geliştirmek, istedikleri işleri bulmalarına yardımcı olmak. Gerekli vizyonu vermek ve hedeflerini netleştirmek. Adayların büyük şirketlerde hatta yurt dışında iş bulmalarını sağlamak.

Özel kurs kitaplarınız var mı?
Bizim önemli bir özelliğimiz eğitim programlarımızın her birinin hazırladığımız kurs kitaplarıyla verilmesi. Bu anlamda özgün terminolojinin geniş olarak yer aldığı, teknik İngilizce’nin içinde yer aldığı özel kurs kitaplarımız var.
Adayların kurs sırasında ve sonra da kaynak olarak kullanabilecekleri kurs kitaplarımız ayrıca satılmakta ve diğer eğitim merkezleri tarafından da kullanılmaktadır.

EDUfleks.com hakkında biraz bilgi verir misiniz?
Uzun bir süredir düşündüğüm e-learning projesini gerçekleştirdik. Hem bireysel sertifikalar hem de kurumsal eğitimleri Internet üzerinden vermeye çalışıyoruz. Bizim yıllardır www.farukcubukcu.com’dan biriktirdiğimiz bir kitle vardır. Bartın’da, Anamur’da, Sivas’ta cevher diyebileceğimiz gençler bilgisayarlarla aşırı ilgililer. Ancak oraların şartlarından dolayı teknik servisten öteye bir iş bulamıyorlar ve kendilerini de geliştirme imkanları da sınırlı. Teknik ve uzmanlık eğitimler genellikle büyük kentlerde.
İşte www.edufleks.com ile özellikle küçük şehirlerdeki gençlerin sistem yöneticiliği, ağ yöneticiliği gibi konularda kendilerini geliştirmeleri ve muhtemelen ileriki yıllarda daha nitelikli işlere yönelebilmelerini sağlamak için oluşturduk.

 İş garantisi var mı?
Bizim eğitim programlarımızda başarılı katılımcılara staj garantimiz var. İş garantisi faklı bir şey. Bunun için kişilerin mesleki bilgilerinin dışında azim ve kararlılığı da önemli. Başka faktörler devreye giriyor. Örneğin bulduğunuz işin ücreti az geliyor ya da işyeri uzak kalıyor.
Staj garantisi, bir işte çalışmayan katılımcılarımızı iş yaşamına hazırlamak için kısa süreli deneyim kazanmalarını sağlamak.

KARİYER SEÇİMİ / TERCİHLERİ ÇOK ÖNEMLİ
BT alanında kariyer seçimi ve kariyer hedeflerini belirlemek çok önemli. Öyle ki yazılım, sistem, ağ şeklinde ana yollar ve detayda çok sayıda uzmanlık alanı olan bu sektörde başarılı olmak için doğru kararlar vermek gerekir. Hepsini birden seçmek, ilgi alanlarını bilmeden birisine karar vermek, yine trendleri ve iş koşullarını bilmeden seçim yapmak hatalara neden olacaktır.
Biz adayları yönlendirirken kariyer planlarını yapmasını sağlıyoruz. Bunun için çeşitli testler ve görüşmeler yapıyoruz.

Yazılım geliştirme eğitiminiz nasıl?
Yazılım geliştirme (software developing) bilgi teknolojilerinin çok önemli bir alanı. Bireysel ve yazılım şirketleri aracılığıyla paket ve özel uygulamalar şeklinde geliştirilen yazılımlar için büyük bir pazar var. Ancak yazılım geliştirme yalnızca “bilgisayar programlama” değil. Bu maalesef hep bu şekilde anlaşılıyor ve kısır kalıyor. Programlama kodlama anlamında, bu da sektörel anlamda yazılım geliştirme sürecinde yüzde yirmisi bile değil.
Biz komple bir yazılım geliştirme işini öğretmeye çalışıyoruz. Yazılım projelerinin planlanması, veritabanı ve kod bileşenlerinin tasarımları, test ve bakım sürecine ilişkin bilgiler de çok önemli. Ayrıca bütün bu çalışmaları gerçek bir yazılım projesinin analiz, tasarım ve kodlama işlemleri üzerinde yapıyoruz.

Teknik İngilizce konusunda yaptığınız çalışmalar nelerdir?
Internet nedeniyle İngilizce kaynaklara erişmek çok kolay hale gelişmiştir. Ancak temel İngilizce ya da genel olarak İngilizce bilinmesine karşın bu alana özgü terminoloji ve tipik kalıplar bilinmiyor. Bu nedenle Teknik İngilizce çalışmaları çok önemli. Çalıştığımız alanlara göre ana şirketlerin temel dokümanları üzerinde okuma, anlama ve çeviri çalışmaları yapmaktayız.

KOBİ’ler, Şirketler ve Kurumlar için eğitimleriniz?
Bilgi Teknolojilerinin amacı kurumların verileri en iyi şekilde işlemelerini sağlamak, şirketlerin rekabet edebilir iletişim kurmalarını ve kendi iş süreçlerini en iyi şekilde yönetmeleri sağlamaktır. Bu anlamda uzmanlık eğitimlerimizi şirketlerin bilgi teknolojilerinden en iyi şekilde yararlanmasını sağlamak üzere geliştiriyoruz. Böylece şirketlerin bilgi teknolojilerinden daha fazla yararlanmasını sağlıyor ve bilgi teknolojileri uzmanlarına da daha fazla iş olanakları yaratıyoruz.

Gençlere önerileriniz nelerdir?
Kariyerlerini doğru belirlemeleri. BT sektöründeki yönelimlerini çok bilinçli yapmaları gerekir. Uygulama ve araştırmalar yapmaları gerekir. Bu alana özgü sertifikalara sahip olmaları ve İngilizce’ye önem vermeleri gerekir.

BilgiTeknolojileri.com