Windows Server 2003

 Windows 2000 ve Windows Server 2003 Kitabı
Microsoft Server ürünleri hakkında teorik ve uygulamalı bilgiler vermek için hazırlandı.

Windows 2000 işletim sistemi hedef olarak ağ ortamlarını ve ağ yönetimini sağlamak için geliştirilmiş. Bu nedenle çok sayıda yönetim aracına, Intranet ve Internet araçlarına ve teknolojilerine sahip. Bu kitapta Windows 2000'i bütün özellikleriyle ele alacağız. Kitapta dört ana kısım var: Tanıtım, kuruluş ve yönetim, ağ yönetimi ve Internet Information Server, Tanıtım kısmındıa Windows 2000'in temel özellikleri ve Windows 2000 ailesinin ürünleri olan Windows 2000 Professional, Windows 2000 Server ve Windows 2000 Advanced Server ürünlerinin özellikleri yer almaktadır. Windows 2000 Professional bölümü özellikle Windows ortamındaki temel işlemlere gereksinim duyanlar için ideal bir bölüm. Ardından Windows 2000'in kuruluşunu yapacağız. Daha sonra DNS Server kuruluşu ve yapısının anlatıldığı bir DNS bölümü var. Kuruluş kısmında ayrıca Active Directory'nin kuruluşu ve Windows NT'den terfi edilmesi gibi konuların yer aldığı bölümler var. Yönetim kısmında başta Active Directory'nin yönetimi olmak üzere disk ve dosya yönetiminin yer aldığı bölümler var. Bunun dışında ayrı bir bölümde bütün ağ yönetimi konuları yer almaktadır. Geniş bir konu olan ağ yönetiminde TCP/IP ve diğer protokollerin yapılarılması anlatılmaktadır. Ayrıca uzaktan erişim (RAS) ve Terminal Server servisi de geniş olarak açıklanmaktadır. Kitapta bütün konular beli bir amaç içinde ele alınmış, terimleri, soruları ve uygulamaları ile aktarılmıştır. Uygulamalar için ideal bir yapı kuruluş bölümünden itibaren tasarlanmıştır.Windows Server 2003