Visual Basic 6

Visual Basic 6.0 Faruk Çubukçu Kitap dört ana kısımiçinde yirmi bölümden oluşmaktadır.

Birinci kesimde programlama (program geliştirme) ile ilgili temel bilgiler, ardından Visual Basic 6.0'ın kuruluşu ve çalışma ortamı yer almaktadır. Birinci bölümde bir "program geliştirme süreci" geniş olarak tartışılmış ve programcıların bir programı yazmadan önce yapması gerekli işlemler üzerinde durulmuştur.
Kitabın ikinci kesiminde temel programlama kavramları ve Visual Basic ile yapılabilecek temel işlemler yer almaktadır. Dördüncü bölümde yer alan temel bilgiler bir "programın yapısı" gibi temel işlemleri, deyimler, fonksiyonlar, sözdizimi kuralları, veri yapıları vb. çok sayıda gerekli programlama bilgilerini içerir.

Bunun dışında Visual Basic ile programlama da çok kullanılan "kontroller" beşinci bölümde geniş olarak anlatılmıştır. Ayrıca kullanıcı ile iletişim, formların kullanımı, deyimlerin ve fonksiyonların kullanımı, dosya kullanımı, hata giderme teknikleri gibi bütün Visual Basic olanaklarını yine birer bölüm olarak karşınızda. İkinci kesimin sonunda bir "temel uygulamalar" laboratuar çalışması var.

Kitabın üçüncü kesiminde ise veritabanı işlemleri yer almaktadır. Bu kesimde özellikle veritabanı uygulamalarının temelleri, "veri erişim yöntemlerinin" temelleri anlatılmış ve ADO ile gerçekleştirilen veritabanı uygulamalarına ağırlık verilmiştir. Visual Basic 6.0'ın yenilikleri arasında olan ADO veri erişim yöntemi, verilere erişim için kolay ve düz bir yol sağlar. ADO dışında Data Environment Designer, Data Report Designer ile veritabanı uygulamaları ve rapor geliştirme bu kesimde birer bölüm olarak yer almaktadır.

Dördüncü kesimde ise Visual Basic 6.0 ile gerçekleştirebileceğiniz yeni tür uygulamalar ve diğer uygulamalarla olan iletişim yer almaktadır. Bu uygulamalar IIS Application ve DHTML Application'dır. Bunun dışında bu kesimde yer alan paketleme ve dağıtma sihirbazı geliştirilen uygulamaların başka bilgisayarlara yüklenerek çalıştırılmasını sağlanır.Visual Basic 6