SQL Server

SQL Server 7.0 için geniş bir kitap. 
Planlama, Yönetim ve sorgulama bölümleri var.
 

SQL Server