Bilgisayar Sözlüğü

Bilgisayar terimlerinin (İngilizce-Türkçe) açıklandığı bir sözlük. 

1984 yılında hazırladığım ilk kitap. 


Bilgisayar Sözlüğü