EĞİTİMCİNİN EĞİTİMİ

EĞİTİMCİNİN EĞİTİMİ

GENEL

SEMİNER

SÜRE

16 Saat / 2 Gün

GEREKSİNİMLER

Belli bir alanda uzman olmak ve uzmanlık alanında şirketlerde eğitim vermeyi düşünmek.

DOKÜMAN

Elektronik doküman (PPT dosyası)

EĞİTİM YERİ

YERİNDE ve GRUP OLARAK (Maksimum 10 kişi)

 

AMAÇ: Şirketlerde sınıf ortamında verilen eğitimleri daha verimli kılmak ve katma değer sağlayan eğitimler vermek için eğitimciye yönelik bilgi ve deneyimleri kazandırmak.

KATILIMCI: Belli konularda bilgisi olan ve eğitim vermek isteyen kişiler.

İÇERİK: Eğitim şu ana bölümlerden ve konulardan oluşur. 

Bölüm 1: Eğitim / Öğretim Nedir?

Eğitim ve öğretime yönelik temel bilgiler ve tanımlar.

Bölüm 2: Bir Eğitimin Planlanması

Baştan sona bir eğitimin planlanması. Konusu, hedefleri, içeriği, uygulamaları, süresi, sınıf ortamı, nasıl verileceği ve değerlendirme işlemlerinin nasıl yapılacağı.

Bölüm 3: Öğretme Teknikleri

Anlatma, soru-yanıt, gösterim, uygulama, problem çözme, değerlendirme gibi öğretim tekniklerinin nasıl kullanılacağı, gereksinimlere göre uygun tekniklerin belirlenmesi.

Bölüm 4: Eğitimci Yetenekleri

İletişim, topluluk önünde konuşma, beden dili, grubu yönetme ve zaman yönetimi gibi özelliklerin geliştirilmesi ve uygun yöntemler.

Bölüm 5: Sunum Teknikleri

PowerPoint ile bir sunumun hazırlanması, slaytların tasarımı, görsellerin kullanımı, geçişler, animasyonlar ve sunumun yapılması (slayt show).

Uygulama: Bir konuda sunum hazırlama ve sunma çalışması. Sunumların değerlendirilmesi.

Değerlendirme: Eğitim sonunda katılımcıların eğitim yetenekleri (genel, sunuş, hitap, yaratıcılık, vb) raporlanır.