6. EXCEL POWER QUERY ve POWER PİVOT (YENİ!)

POWER QUERY & POWER PIVOT

RAPORLAMA (DASBOARD) UYGULAMALARI

 

Power Query ve Power Pivot ile Raporlama (Dasboard) Uygulamaları bölümünde ise çok sayıda veri dosyalarında bağlı (Excel, Access, CSV, PDF, İnternet, vs) veri modelini oluşturmak, ölçüler geliştirmek ve raporlamaya yönelik olaral Pivot tablo ve grafiklerden oluşan dashboardlar oluşturmak.

SÜRE: 2 GÜN (GELİŞMİŞ KULLANIM İÇİN 3 GÜN)

Katılımcıların İleri düzey Excel bilgisi olması gerekir. Yeterlilik, bir düzey testi ile belirlenecektir.

Detaylı içerik ve diğer bilgiler için bilgi alınız: faruk@farukcubukcu.com

Ana modüller:

1. Microsoft Power Query ve Power Pivot

2. Power Query (Power Query araçları ve M Dili)

3. Power Pivot (Veri modeli ve DAX)

4. Power Query ve Power Pivot ile Raporlama (Dasboard) Uygulamaları

 

Power Query işlemleri bir “sorgu (query)” olarak adlandırılır. Bu sorgularla yapılacak işlemleri şu şekilde gruplandırabiliriz:

· Dönüştürme (Transform) İşlemleri; tablolardaki verilerin türlerinin değiştirilmesi, otomatik doldurma, özet sütunları çözme (unpivot), sütun bölme (split), satır düzenleme (silme, yinelenenleri kaldırma, vb.), sütun düzenleme işlemelri, ayıklama (extract), temizleme, gruplama işlemleri ve tarih verisinin çeşitli işlemleri (bakınız: faruk çubukçu web sitesi),

·      Yeni sütun ekleme işlemleri ,

·      Tabloların ve sorguların bir araya getirilmesi (merge ve append) işlemleri,

·      Gruplama işlemleri, Filtreleme işlemleri,

·      “M dili” ile formülleri aracılığıyla yapılan işlemler.

·      M dili ile fonksiyon geliştirme ve Gelişmi Düzenleyici içerisinde kodlama.

 

Power Pivot, veri modelleri oluşturmanıza, ilişkiler kurmanıza ve hesaplamalar oluşturmanıza olanak tanıyan bir veri modelleme teknolojisidir.

Power Pivot ile çok sayıda tabloyu veri modeline yükleyebilir, aralarında ilişki kurabilir ve raporlanmak üzere Pivot tabloya dönüştürebilirsiniz.

Eğitimde veri modelini oluşturmak, farklı kaynaklardan çok sayıda veri tablosunun alınması ve aralarında ilişkilerin (bire-çok) kurulması ve Pivot Tablo ile raporlanması uygulamaları yapılacaktır. 

Power Pivot ortamında verilerin işlenmesi için ve ölçüler (measure) oluşturmak için DAX formülleri kullanılır.

Eğitimde öğrenilecek bazı DAX formülleri:

Hesaplama: CALCULATE

Gruplama (Toplama) Fonksiyonları: SUM, SUMX, AVERAGE, AVERAGEX, COUNT, COUNTX, DISTINCTCOUNT

Filtreleme için: FILTER, KEEPFILTERS, ALL, ALLSELECTED, VALUES, ..

Tarih ve zaman düzenlemeleri için: DATE(), TIME(), NOW(), DATEDIF(), TODAY(), DATESBETWEEN(), FIRSTDATE, LASTDATE, …

Mantıksal işlemler için: IF, AND, OR, FC, SWITCH()

Arama-bulma işlemleri için: RELATED, RELATEDTABLE, LOOKUPVALUE, ..

 

Power Query ve Power Pivot ile Raporlama (Dasboard) Uygulamaları

Çok sayıda veri tablosunun ve farklı veri kaynaklarının kullanıldığı veri ve grafik içeren görsel dashboard uygulamaları

Microsoft Office® ve Microsoft Excel ®, Power BI ®, Microsoft şirketinin tescilli markasıdır.