4-EXCEL ile İSTATİSTİKSEL ANALİZ (YENİLENİYOR...)

EXCEL ile İSTATİSTİKSEL ANALİZ

İSTİSTİKSEL ANALİZ

SEMİNER

SÜRE

16 Saat / 2 Gün 

ÖN BİLGİ ve TEST

Düzey testi yeterliliği

DOKÜMAN

Elektronik doküman ve çalışma dosyaları

UYUMLULUK

POWER BI Desktop ya da kurumsal sürümleri

EĞİTİM YERİ

YERİNDE ve GRUP OLARAK (10 kişi)

DÜZEY

İLERİ (GELİŞMİŞ)

 

AMAÇLAR

Microsoft Excel’in İstatistiksel analiz yeteneklerini içeren bu kurs “tanımlayıcı” ve “çıkarımsal” istatistik yöntemlerinin Microsoft Excel ® ile örnek veriler üzerinde uygulama çalışmalarını içerir.

Temel istatistik kavramları, istatistik fonksiyonlar, veri çözümleme (data analysis) aracı, dağılım, korelasyon, regresyon analizi, t-testleri, z-testleri ve ANOVA gibi hipotez testleri ve diğer çıkarımsal istatistik uygulamalarını içerir.

 

HEDEFLER

Veri bilimi ve istatistiksel analiz çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla Microsoft Excel’in kullanımını amaçlamaktadır.

 

KİMLER İÇİN

Veri analistleri ve istatistik uygulamaları yapmak isteyenler, İstatistiksel analiz yapmak üzere istatistik uygulamaların kullanmak isteyen profesyoneller için.

 

ÖN GEREKSİNİMLER

İstatistik temel kavramları, temel Excel kullanımı, grafikler, fonksiyonlar ve Pivot tablo konusunda temel kullanımı deneyimi olması.

 

İÇERİK

Bölüm 1: Temel İstatistik Kavramları

Anakütle, örneklem, normal dağılım, varyans, standart sapma, korelasyon, regresyon ve hipotez testleri gibi kavramlar.

 

Bölüm 2: Excel’in İstatistik Fonksiyonları ve Grafikler

Grafikler: Histogram, Pareto, çizgi grafik (line chart), hareketli ortalama (moving average), normal dağılım, eğilim (trenline), …

Fonksiyonlar (Türkçe ve İngilizce sürüm):

ÇARPIKLIK    SKEW, DOT   LINEST, DÖRTTEBİRLİK     QUATRIL, EĞİLİM     TREND, EĞİM, SLOPE, EĞILIM           TREND, HARORT     HARMEAN, KESMENOKTASI         INTERCEPT, KIRPORTALAMA, TRIMMEAN, KORELASYON            CORREL, NORM.DAĞNORMDIST, OLASILIK       PROB, ORTALAMA   AVERAGE, ORTANCAMEDIAN, ORTSAP AVEDEV, PEARSON PEARSON, RASTGELEARADA, RANDBETWEEN      , RANK, RANK.EŞİT RANK.EQUAL, RANK.ORT  RANK.AVE, RKARE  RSQ, S_SAYI_ÜRET          RAND, SAPKARE     DEVSQ, SIKLIKFREQUENCY, STANDARTLAŞTIRMA, STANDARDIZE, STDSAPMA           STDEV, STHYX         STEYX, TAHMIN       FORECAST, VAR , YÜZDEBİRLİK           PERCENTILE, …

Bölüm 2: Uygulamaları: Fonksiyonları kullanımı

 

Bölüm 3: Veri Çözümleme (Data Analysis)

Tanımlayıcı istatistik: Ortalama (Mean), Standart Hata (Error), Ortanca (Median), Kip (Mode), Standard Sapma (Deviation), Örnek varyans (Sample Variance), Basıklık (Kurtosis), Çarpıklık (Skewness), Aralık (Range), Minimum, Maximum, Toplam (Sum), Sayım (Count), Largest(X), Smallest(X), Güvenilirlik düzeyi (Confidence Level(X) Percentage)

Çıkarımsal İstatistik: Korelasyon, Regresyon, Çoklu Regresyon, t ve z Hipotez testleri, ANOVA testleri.

Bölüm 3: Uygulamaları: Tanımlayıcı istatistik uygulamaları, z-testleri, t-testleri, ANOVA testleri, test sonuçlarını yorumlanması, korelasyon uygulamaları, regresyon ve çoklu regresyon ile verileri arasında ilişki kurulması.

 

 

Yapılacak görüşmelere göre süre, içerik ve uygulamalar değiştirilebilir. Tüm uygulamaları da içeren detaylı içeriğimiz (işlevsel seminer planı) vardır. Bu seminerler ve eğitimler sadece kurumlara özel gruplara (in-house) şeklinde düzenlenmektedir. Excel 2016, 2019 ve Office 365 ortamında Türkçe ve İngilizce olarak verilebilmektedir. Tüm dokümanlarımızda fonksiyonlar ve araçlar Türkçe ve İngilizce sürümleri karşılıklarıyla yer almaktadır.

Detaylı içerikler ve referanslar için bizi arayınız. Ayrıca eğitmen ile tanışmak, bilgi, deneyim eğitim yeteneğini mutlaka görmek ve bir demo yapması için randevu alınız.

Eğitmenin Youtube üzerindeki videolarını izleyin (http://www.youtube.com/user/farukcubukcu).

Seminer içeriği ve uygulamaları özgün olarak Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır. Bütün hakları Faruk Çubukçu’ya aittir. Kopyalarına itibar etmeyiniz. Excel, Microsoft şirketinin tescilli markasıdır.

(Kurumsal Excel, iş süreçlerine yönelik özel bilgi ve deneyimi gerektirir. Stajyer eğitmenler ve kalitesiz eğitim merkezleriyle zamanınızı boşa harcamayınız!)

Detaylı içerikler ve ek bilgiler için http://www.farukcubukcu.com/sayfa/eğitimler