3. VERİ ANALİZİ ve DASHBOARD

VERİ ANALİZİ ve DASHBOARD

VERİ ANALİZİ

SEMİNER

SÜRE

16 Saat / 2 Gün

ÖN BİLGİ ve TEST

Windows İşletim Sistemi Kullanıcı Arabirimi, Microsoft Office ve kurumsal çalışma deneyimi. Düzey testi için danışınız.

DOKÜMAN

Elektronik doküman ve çalışma dosyaları

UYUMLULUK

Microsoft Excel 2016/2019/365 (Türkçe ve İngilizce)

EĞİTİM YERİ

YERİNDE ve GRUP OLARAK (10 kişi)

DÜZEY

İLERİ (GELİŞMİŞ)

 

Tanımı

Veri analizi ve dashboard çalışması; farklı veri kaynaklarından gelen çok sayda veri dosyası ya da tabloyu bir araya getirip fonksiyonlar aracılığıyla bunları işlemek, adından bunları veri modeline (data model) ekleyip, sorgular (query) ve PowerPivot özellikleriyle de özetleyerek görsel bir şekilde raporlanmasını (dashboard) sağlamaktır.

NOT: Bu eğitim baştan sona bir senaryo içerisinde ve workshop olarak adım adım yapılmaktadır. Senaryo ve workshop detayları için ek bilgi isterseniz: info@farukcubukcu.com

Amaçlar

·         Veri analizinin temel prensiplerini geliştirmek.

·         Verilere ek alanların getirilmesi için DÜŞEYARA (VLOOKUP) ve diğer fonksiyonları kullanarak verileri düzenlemek. Boşluk ve diğer sorunları yönetmek.

·         Çok sayıda Excel dosyası ve diğer veri kaynakları (Access, SQL Server, Test dosya vb) üzerine pivot tablolar oluşturabilmek.

·         Sorguları (Queries) kullanarak verilerin düzenlenmesini (işlenmesini) sağlamak.

·         Tabloları veri modeline (data model) eklemek.

·         Veriler arasında ilişkiler (relationships) oluşturabilmek.

·         Verilerin görselleştirilmesini (grafikler ve koşullu biçimlendirme ile) sağlamak.

·         PowerPivot ortamında ölçüler (Measures) oluşturmak ve kullanmak. (SUM, SUMX, MIN, MAX, AVERAGE, COUNT, CALCULATE, FIRSDATE, LASTDATE, gibi)

·         KPI oluşturmak.

 

Ön Gereksinimler

İleri düzey Excel bilgisine sahip olmak. İleri Excel bilgisi. Bütün grafik türlerini bilmek, EĞER (IF), ETOPLA (SUMIF), DÜŞEYARA (VLOOKUP), KAYDIR (OFFSET), İNDİS (INDEX) gibi gelişmiş fonksiyonları bilmek. Pivot tablo gibi veri araçlarını iyi bilmek. Ayrıca koşullu biçimlendirmeler (conditional formatting), gibi araçları da bilmek ve kullanabilmek. (Düzey testi ile belirlenir)

 

Bölümler:

Bölüm 1: Veri Analizi ve Dashboard Raporlama’ya Giriş

Bu bölümde “veri analizi” ve dashboard’a ilişkin temel kavramlar açıklanmaktadır.

Raporlama araçları:

Fonksiyonlar: DÜŞEYARA (VLOOKUP), İNDİS (INDEX), ALTTOPLAM (SUBTOTAL), vb.

Kontroller: Onay kutusu (check box), seçenek kutusu (option buttons), vb.

Veri araçları: Pivot Tablo, İlişkiler (Relationships), vb.

Bölüm 2: Verilerin Oluşturulması

Mevcut verilere ek alanların diğer tablo ve dosyalardan alınması işlemleri. DÜŞEYARA (VLOOKUP), İNDİS (INDEX), EĞER (IF) ile çalışmalar.

Bölüm 3: Pivot Tablo İşlemleri

Mevcut veriler üzerinde tipik pivot tablo çalışması ve dashboard çalışması.

Bölüm 4: Verilerin Sorgulanması (Queries)

Bu bölümde sorgulama (query) işlemleri açıklanmaktadır. Farklı veri kaynaklarına erişim, Veritabanı işlemleri; Filtreleme, sıralama, birleştirme, ayrıştırma, temizleme (data cleansing), istatistiksel işlemlerin yapılması, Çeşitli dönüştürme (transform) İşlemleri, Sorguların bir araya getirilmesi, Verilerin veri modeline eklenerek Pivot tablo yapılması. Bu bölümde ayrıca DÜŞEYARA (VLOOKUP) ve İNDİS (INDEX) gibi fonksiyonlar da kullanılabilir.

UYGULAMA

Bölüm 5: Veriler Arasında İlişkiler (Relationships)

Bu bölümde verilerin veri modeline (data model) aktarılması ve Bire-bir (one to one) ve Bire-çok (one to many) ilişkilerin açıklanması ve uygulamalar yer almaktadır.

UYGULAMA

Bölüm 6: Power Pivot Kullanımı / Ölçü (Measure) ve KPI

Bu bölümde PowerPivot ortamındaki temel bileşenler ve işlemler açıklanmaktadır.

PowerPivot ortamında ölçüler (Measures) oluşturmak ve kullanmak.

DAX uygulamaları: SUM, MIN, MAX, AVERAGE, COUNT, CALCULATE, FIRSDATE, LASTDATE, SAMEPERIODLASTYEAR, BLANK,  gibi

KPI oluşturmak.

UYGULAMA

Bölüm 7: Dashboard Tasarımı

Bu bölümde veri modelindeki tablolar temelinde çok sayıda alanı ve fonksiyonları kullanarak tipik dashboad oluşturulur.

UYGULAMA

 

Yapılacak görüşmelere göre süre, içerik ve uygulamalar değiştirilebilir. Tüm uygulamaları da içeren detaylı içeriğimiz (işlevsel seminer planı) vardır. Bu seminerler ve eğitimler sadece kurumlara özel gruplara (in-house) şeklinde düzenlenmektedir. Excel 2016, 2019 ve Office 365 ortamında Türkçe ve İngilizce olarak verilebilmektedir. Tüm dokümanlarımızda fonksiyonlar ve araçlar Türkçe ve İngilizce sürümleri karşılıklarıyla yer almaktadır.

Detaylı içerikler ve referanslar için bizi arayınız. Ayrıca eğitmen ile tanışmak, bilgi, deneyim eğitim yeteneğini mutlaka görmek ve bir demo yapması için randevu alınız.

Eğitmenin Youtube üzerindeki videolarını izleyin (http://www.youtube.com/user/farukcubukcu).

Seminer içeriği ve uygulamaları özgün olarak Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır. Bütün hakları Faruk Çubukçu’ya aittir. Kopyalarına itibar etmeyiniz. Excel, Microsoft şirketinin tescilli markasıdır.

(Kurumsal Excel, iş süreçlerine yönelik özel bilgi ve deneyimi gerektirir. Stajyer eğitmenler ve kalitesiz eğitim merkezleriyle zamanınızı boşa harcamayınız!)

Detaylı içerikler ve ek bilgiler için http://www.farukcubukcu.com/sayfa/eğitimler