KURUMSAL EXCEL YETENEKLERİ E-ÖĞRENME KURSU

1. KURUMSAL EXCEL YETENEKLERİ - E-ÖĞRENME (TANITIM)

 

  Kurumsal alanda işinize yarayacak “tüm kullanımlar”.

  Temel İşlemler, Biçimleme (Formatlama) Teknikleri, Koşullu Biçimlendirme, Grafikler (Charts),

  Fonksiyonlar – Koşullu işlemler, Arama Bulma, Metin İşlemleri, Tarih İşlemleri,

  Veri Analizi, Filtreleme, Sıralama ve Pivot Tablo Uygulamaları,

  Özel olarak hazırlanmış içerikleri; video, PDF dokümanlar ve uygulama dosyalarıyla Excel’in tüm yönlerini e-öğrenme sistemiyle öğretmek için hazırlanmıştır.  

  Microsoft Excel Türkçe ve İngilizce Fonksiyon adları ve Ekranlarıyla.

 

    İÇERİK

    20 Saat (yaklaşık) – 100 Video

    23 Bölüm PDF doküman

    100 Excel Uygulama Dosyası (XLSX)

    30 Quiz

 

   E-ÖĞRENME

E-öğrenme sistemleri senkron (aynı anda yapılan canlı eğitim) ve asenkron (kullanıcının istediği zamanda içeriklere erişim yaptığı) olmak üzere iki şekilde yapılır. Bizim sistemimiz asenkron olarak; önceden hazırlanmış video, sunum, doküman ve sınavların (quiz) katılımcıların ön görülen süre içerisinde istedikleri zaman (belli bir süre içerisinde) erişerek takip ettikleri bir eğitim sistemidir.

KAZANIMLAR

  Microsoft Excel’in şirketlerdeki kullanımı üzerine “kurumsal yetenekleri” uygulamalı olarak öğrenmek ve çözümler geliştirmek.

  Kurumsal ortamda ve şirketlerde veri işleme, hesaplama, raporlama gereksinimlerini karşılamak üzere formül geliştirme, fonksiyonları kullanmak, grafikler ve veri analizi işlemlerini yapabilecek “yetenekleri” öğrenmek.

  Ortalama, minimum, maksimum gibi hesaplamalar. Yuvarlama (round) işlemleri.

  Doğru ve etkin kullanımlarla işlemleri daha kısa zamanda yapabilmek.

  İpuçları, kısayollar ve özel kullanımları ve sorun çözümleme tekniklerini öğrenmek.

  Hücrelere başvuru seçenekleri. Sabit ve diğer dosyalardan olmak üzere farklı kullanımlar.

  Dosyalar ve sayfalar arasında işlemler yapabilmek.

  Hücre ve alan adlandırması yaparak kullanmak.

  Otomatik doldurma (autofill) seçenekleri.

  Sayfa düzenleme, formlar, tablo (Table) yapısı ve diğer biçimleme işlemleri.

  Gerçekleşen/hedef karşılaştırmaları.

  Derecelendirme, sayfa ve gruplama işlemleri.

  Farklı grafik türlerini ve birleşik (combo) grafik türlerini kullanmak. Performans grafikleri çizebilmek.

  EĞER (IF) kullanarak farklı değerlere göre farklı işlemleri yapılması.

  Prim, iskonto, vergi vb. hesaplamaların yapılması.

  ETOPLA (SUMIF), EĞERSAY (SUMIFS) ve çoklu kullanımları.

  DÜŞEYARA (VLOOKUP) ve benzeri fonksiyonları kullanarak farklı senaryolarda arama işlemlerinin yapılması.

  İNDİS (INDEX) ve KAÇINCI (MATCH) ile gelişmiş kullanımlar.

  Metin işlemleri; büyük/küçük harf, birleştirme, ayırma, tarihi metne çevirme gibi işlemler.

  Tarih işlemleri. Tarihe göre renklendirme, tarihe göre filtreleme, tarih aralıkları, hafta hesaplamaları, iş günü hesaplamaları vb. işlemler.

  Çok sayıda fonksiyonun birlikte kullanımı, dizi (Array) fonksiyonlarının kullanılması.

  ÇAPRAZARA (XLOOKUP) gibi yeni fonksiyonlar.

  Filtreleme, gelişmiş filtreleme ve diğer özel filtreleme işlemleri.

  Sıralama (sort) ve çok sayıda düzey ve diğer sıralama seçeneklerinin kullanılması.

  Liste kutuları ve veri doğrulama (sayısal ve metin veri girişi) düzenlemeleri.

  Hücrelerin ve sayfaların veri girişi ve değiştirilmeye karşı korunması.

  Farklı Excel dosyalarındaki verilerin bir araya getirilmesi

  Pivot tablo ve grafik oluşturma. Pivot tablo üzerinde ay bazında gruplandırmalar ve farklı görünümler, sıralama, dilimleme, hesaplanmış alan oluşturma, rapor tasarımı vb işlemler. 

  Dashboard geliştirmek.

  Veri modeli geliştirmek.

  Sorgular (query) yazarak farklı veri kaynaklarındaki verileri işlemek.

  Kaydedilebilir makrolar (record macro) yazabilmek.

   KİMLER İÇİN

  Microsoft Excel®’i etkin ve doğru yöntemlerle kullanmayı, kurumsal alanda gerekli “yetenekleri” öğrenerek daha gelişmiş hesaplamalar, çözümler, raporlamalar, profesyonel veri analizi ve “veri görselleştirme” çözümleri geliştirmek isteyen kullanıcılar.

 

ÖN GEREKSİNİMLER

  E-Öğrenme için her gün en az iki saat zamanı ayırabilmek.

  Çalışma planına göre düzenli olarak çalışmak ve sınavları (quiz) yapmak.

  Temel Office ve Excel kullanımını bilen ve kurum/şirket ortamından bu programları en az birkaç kullanım deneyimleri olanlar.

  Windows işletim sisteminin temel kullanımını (klasör işlemleri, kopyalama, vb) bilmek. 

  Aritmetik işlemleri yapabilmek, TOPLA (SUM), ORTALAMA (AVERAGE), MİN, MAX vb gibi temel fonksiyonları iyi bilmek.

  Tabloların (çalışma kitabı-workbook, sayfa-sheet, vb) dosya yapısını, yeni oluşturmak ve temel biçimleme işlemlerini bilmek,

  Verilerin ve formüllerin kopyalanması, taşınması vb. temel düzenleme işlemlerini bilmek,

  Excel ve Office programının temel değişikliklerini ve ayarlarını yapabilmek.

  Internet erişimi, Internet üzerinden video izleyebilmek ve Internet üzerinde araştırma yapabilmek.

  Ezber kullanımlardan, eski ve hatalı kullanımlardan vazgeçmek ve yeni yetenekleri öğrenmek için gerekli motivasyona sahip olmak.

  Günde en az 2-3 saatini e-öğrenmeye (çalışmaya) ayırabilmek.

  Microsoft Excel ®’in mümkünse Office 2013 ® ve üzeri sürümüne sahip olmak. Microsoft Office 2013 ve üzeri yazılımı çalıştıracak donanım ve işletim sitemi gereksinimlerini (minimum) karşılamak.

  Yeterli Internet erişimine sahip olmak.

 

Ayrıca, “düzey testi” için kurumumuza danışınız ya da sitedeki linki kullanın.

http://excelakademi.com/admin/Alan5.aspx

 

info@excelakademi.com

 

 

DÜZEY:

Öğrenilecek yetenekler ve hedefler bakımından bu çalışmanın “ileri düzey” olacaktır. Daha önce Microsoft Excel’i temel anlamda kullanmış kişiler için uygundur. Microsoft Excel’i daha önce hiç kullanmamış bir kişi için bu kurs uygun değildir.

 

ÖNERİLEN SÜRE: 2 AY

Kurs içeriklerine bir yıl erişim imkanı var. Ancak önerilen süre iki ay içerisinde her gün en az iki – üç saat ayırarak çalışmak ve quizlerde (sınav) istenenleri yapmak başarılı olmaya yeterli olacaktır.  

Kurs içerisinde yaklaşık elli fonksiyon kullanımı yapılmaktadır. Bunlardan önemli olanları şunlardır:

 

  EĞER (IF), ÇOKEĞER (IFS)

  DÜŞEYARA (VLOOKUP), YATAYARA (HLOOKUP)

  EĞERHATA (IFERROR)

  SOLDAN (LEFT), SAĞDAN (RIGHT), PARÇAAL (MID)

  BUL (FIND), MBUL (SEARCH)

  KAÇINCI (MATCH)

  İNDİS (INDEX)

  ÇAPRAZARA (XLOOKUP)

  ARA (LOOKUP)

  ELEMAN (CHOOSE)

  EĞERSAY (COUNTIF), ÇOKEĞERSAY (COUNTIFS)

  ETOPLA (SUMIF), ÇOKETOPLA (SUMIFS)

  BİRLEŞTİR (CONCATENATE)

  GÜN (DAY), AY(MONTH), YIL (YEAR), HAFTASAY (WEEKNUM), BUGÜN(TODAY)

  TAMİŞGÜNÜ (NETWORKDAYS), İŞGÜNÜ (WORKDAY)

  ETARİHLİ (DATEDIF)

  SATIR (ROW), SÜTUN (COLUMN)

  YUVARLA (ROUND)

  MUTLAK (ABS)

  EYOKSA (ISNA)

  TOPLA.ÇARPIM (SUMPRODUCT)

 

 

   KULLANILACAK ARAÇLAR

  Formül geliştirme, iç içe fonksiyon kullanımı

  Otomatik doldurma (autofill) seçenekleri.

  Özel biçimlendirme ve Koşullu Biçimlendirme (Conditional Formatting)

  Metni Sütunlara Dönüştürme (Text to Columns

  Veri Doğrulama (Data Validation)

  Ad Yöneticisi (Name Manager)

  Koşullu işlemler yapabilme

  Alttoplam (Subtotal)

  Pivot tablo ve analiz araçları, Pivot grafik

  Grafikler, birleşik grafikler, eğilim çizgisi (trendline) ekleme.

  Mini grafikler (Sparklines)

  Tablo yapıları

  Formül Değerlendirme (Audit Formula)

  Filtreleme, Gelişmiş Filtreleme

  Sıralama (Sort)

  Sorgular (Queries)

  Veri Modeli (Data Model)

  Makrolar (Macros)

 

ANA BÖLÜMLER:

Kısım I: Temel Yetenekler

Bölüm 1: Microsoft Excel Hakkında

Bölüm 2: Çalışma Ortamı

Bölüm 3: Veri Girişi, Temel Hesaplamalar ve Formüller     

Bölüm 4: Biçimleme (Formatlama) Yapmak

Bölüm 5: Koşullu Biçimlendirme (Conditional Formatting) Yapmak

Bölüm 6: Sayfa Düzeni ve Yazdırma (Print) İşlemleri         

Bölüm 7: Grafik (Charts) Oluşturmak           

Bölüm 8: Diğer Office Uygulamalarıyla Birlikte Çalışmak

Kısım II: Fonksiyonlar

Bölüm 9: Fonksiyonlara Giriş

Bölüm 10: Mantıksal Fonksiyonlar - EĞER(IF)

Bölüm 11: Koşullu Toplama ve Sayma Fonksiyonları

Bölüm 12: Metin İşleyen Fonksiyonlar

Bölüm 13: Tarih ve Saat Verilerini İşleyen Fonksiyonlar

Bölüm 14: Arama İşlemleri Yapan Fonksiyonlar – DÜŞEYARA (VLOOKUP)

Bölüm 15: Matematiksel Fonksiyonlar

Bölüm 16: Dizi (Array) Kullanımı

Kısım III: Veri Araçları

Bölüm 17: Sıralama (Sort)

Bölüm 18: Filtreleme

Bölüm 19: Alt Toplam (Subtotals)

Bölüm 20: Pivot Tablolar

Bölüm 21: Veri Modeli

Bölüm 22: Sorgular (Queries)

Kısım IV: Makrolar

Bölüm 23: Makrolar (Kaydedilen Makrolar)

 

KATILIM BELGESİ

Tüm sınavların (quizlerin) zamanında ve doğru olarak yapılması ve onaylanması sonucunda katılımcılar kursu başarılı bir şekilde tamamladıklarına ilişkin bir katılım belgesi almaya hak kazanırlar.

KAYNAKLAR:
Kurs içeriği – dokümanlar ve uygulamalar, Faruk Çubukçu’ya ait Kurumsal Uygulamalı Temel Excel (ISBN: 978-9944-5198-2-3) ve Kurumsal Uygulamalı İleri Excel (ISBN: 978-9944-5198-3-0) kitaplarından yararlanarak hazırlanmıştır.

Video’lar Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır. Kurs tanıtımı ve bölüm tanıtımları bu kurs için özel olarak hazırlanmıştır. Bir kısmı da Youtube üzerinde yine Faruk Çubukçu’ya ait olan video linklerinden oluşmaktadır.

 

GENEL UYARILAR

  SÜRELER: Eğitim sürecinde uygulamalar çeşitli koşullara bağlı olarak (katılımcı soruları, ön gereksinimler, süre vb.) daha az sayıda yapılabilir ya da belirtilen uygulamalara yeni uygulamalar eklenebilir. Çalışma süreleri ortalama sürelerdir. İçerikteki belirtilen süreler kişinin çalışma performansına göre farklı olabilir.

  Veriler: Örneklerde adı geçen kullanıcı, isimler, ürün adları, kurum adları, sayısal bilgiler, e-posta adresleri vb. tüm veriler tümüyle hayalidir. Herhangi bir gerçek kişi ya da kurumla ilgisi yoktur. Bu veriler tümüyle uygulama ve çalışma amaçlarına yönelik olarak toplanmış ya da özellikle hazırlanmıştır; kısmen Internet üzerinde paylaşılan verilerden alınmış ayrıca örnek veri olması için rastgele toparlanmış ve özel olarak ilgili işlemler için üretilmiştir. İsim benzerlikleri tümüyle tesadüfidir.

  Uygulamalar ve işlemler: İçeriklerde tarif edilen işlemler ve örnekler öğrenmek üzere deneme amaçlıdır. Bu işlemler ve veriler farklı ortamlarda yanlış ya da hatalı olabilir. Yüzde alma işlemleri, faiz işlemleri, veri işleme vb hesaplama işlemlerindeki yol ve metotlar tümüyle yazılımın yeteneklerini göstermek içindir. Ticari matematik, mali işlemler vb hesaplama işlemleri için eksik ya da hatalı olabilir. Zira kitabın amacı belli teknikleri kullanmayı açıklamak (yapılış yöntemlerini açıklamak) ve uygun verilerle uygulamalı olarak göstermektir. Bu anlamda sonuçlarını kontrol edip doğrulamadıkça belirtilen işlemleri (hesaplamaları) ticari işlemlerinizde kullanmayınız. Kendi ticari işlemlerinizi veri yasaları çerçevesinde belirtilen işlemler temelinde yapınız. Kullanıcılar site içerisindeki bilgileri (uygulamaları) kendi istekleriyle kullanmayı kabul etmiş sayılırlar.

  Yazılımın Sürümü: Microsoft Excel 2016 (Office 2016), Office 365 Türkçe ve İngilizce sürümü temelinde hazırlanmıştır. Uygulamaların farklı sürümlerde çalışmamasından dolayı yazar sorumlu tutulamaz.

 

TESCİLLİ MARKALAR

Tescilli markalar ve ürünler aşağıda listelenmiştir. Tescilli markalar kendi imtiyazlarına sahiptir.

  Microsoft Excel, kısaca kullanılan Excel, Excel 2003, Excel 2010, Excel 2013, Excel 2016, Office 365 Excel tüm Excel sürümleri Microsoft Corporation firmasının tescilli markasıdır.

 

 

FİYATLAR:

 

2020 Yılı için geçerli fiyatımız: (kişi başına):

 

500 TL + %18 KDV (590.00 TL)

 

info@excelakademi.com adresine ödeme işlem için başvurunuz.

Gönderdiğimiz IBAN numarasına para transferi yapmanız gerekmektedir.

Satışlarımız faturalı olduğu için TC Kimlik Numaranız, Adresiniz ve Telefon numaranız gerekmektedir.